U, de petitionaris
Vrouwopfiets

Behoud schelpenpaden Schiermonnikoog

635 ondertekeningen

Natuurmonumenten gaat op Schiermonnikoog na of de bestaande schelpenpaden vervangen kunnen worden. Zij stellen: Schelpen zijn eindig en duur. De organisatie doet proeven met betonstroken waarin schelpen, havenslib en olifantsgras verwerkt zijn. Willen wij als eilandliefhebbers op termijn vervanging van de traditionele schelpenpaden?

Petitie

Wij

liefhebbers van het Waddeneiland Schiermonnikoog

 

constateren dat:

dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om de karakteristieke schelpenpaden op Schiermonnikoog te vervangen door een variant van beton met schelpen. Wij dringen er op aan om de traditionele paden van schelpen te behouden.

 

en verzoeken

dat alles in het werk wordt gesteld om de schelpenpaden te behouden omdat zij natuurlijk en karakteristiek voor het eiland zijn.

Het antwoord

Petitie is voortijdig gesloten

In plaats van april 2020 is deze petitie nu al gesloten. Het gestelde in de petitie blijft een gegeven, maar bleek ook te veel onduidelijkheid te geven. Wanneer tzt meer bekend is over de uiteindelijke toekomst van de schelpenpaden op Schiermonnikoog zal ik u daarover berichten via www.schierweb.nl.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
natuurbeheerder 
Petitieloket:
Einddatum:
17-01-2020 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Ed Kieckens 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie is voortijdig gesloten

In plaats van april 2020 is deze petitie nu al gesloten. Het gestelde in de petitie blijft een gegeven, maar bleek ook te veel onduidelijkheid te geven.

+Lees meer...

Wanneer tzt meer bekend is over de uiteindelijke toekomst van de schelpenpaden op Schiermonnikoog zal ik u daarover berichten via www.schierweb.nl

18-01-2020

Deze petitie stopt (vervroegd) op 20 januari 2020

Deze petitie heeft zoveel stof doen opwaaien, dan de initiatiefnemer van de petitie besloten heeft om de petitie ipv in april, reeds op 20 januari 2020 te beeindigen. Mocht er nieuws zijn over de uiteindelijke maatregelen die ten aanzien van de schelpenpaden genomen gaan worden op Schiermonnikoog, dan zal ik daarover nader berichten op de pagina Nieuws van www.schierweb.nl.

Met vriendelijke groet, Ed Kieckens .

17-01-2020

Ameland kiest voor beton...

Informatie uit het Friesch Dagblad:

De schelpenpaadjes zijn duur en arbeidsintensiever in onderhoud dan beton. Bovendien zijn de paadjes onveiliger vanwege spoorvorming, brokkelige zijkanten en slipgevaar.

+Lees meer...

Met meer toeristen, waaronder ouderen, en meer elektrische fietsen op de paden wordt het risico op ongelukken steeds groter. Daarnaast zijn partijen als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten kritisch over de schelpenwinning. Onlangs riepen zij op om een milieueffectrapportage te maken van de schelpenwinning in de Noordzeekustzone, waar jaarlijks zo’n zeshonderd hectare zeebodem wordt afgeploegd voor schelpen. Ook in de Waddenzee ontstaan diepe gaten ten gevolge van de schelpenwinning. Volgens de Waddenvereniging zouden meer schelpen op de bodem van de zee de verzuring van het zeewater tegen kunnen gaan.

Om die redenen denken de eilanden gezamenlijk na over duurzame alternatieven voor de paden. Sommige eilanden stappen op enkele plekken over op het relatief goedkope alternatief beton.

Ameland kiest voor beton...

Daarin loopt Ameland voorop. In de winter van 2018 werd op vier plekken cementbeton gelegd: op de Kooioerdstuifdijk bij Buren, de Noordwal tussen Nes en Buren, het Westerpad bij Nes en De Klonjes bij Hollum. Een project van 1,6 miljoen euro. Voor 2020 trekt de gemeente nog eens 800 duizend euro uit voor beton. Onder meer voor het vernieuwen van een stukje fietspad bij Hagedoornveld bij Nes.

17-01-2020